Δράση στον Ο.Ν.Α.

Σκέψεις για το σχέδιο δράσης του Ο.Ν.Α. χρονικού διάστηματος 2007-2010 (23.7.2008)

Τα σχέδια δράσης συνήθως, περιέχουν γενικόλογες και ασαφείς ή αόριστες δράσεις. Παραπέμπουν σε ευχολόγια. Με την ελπίδα ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης δεν θα αποτελέσει άσκηση επί χάρτου, εκφράζω τις