Δήμος Νέας Σμύρνης

Μήνυμα εξ αφορμής της συμμετοχής μου στον 3ο Γύρο Νέας Σμύρνης (Μάιος 2007)

Εξ αφορμής της συμμετοχής μου στη διαδρομή των 7,5 χλμ. του 3ου Γύρου της Νέας Σμύρνης που διεξήχθη στις 20 Μαϊου 2007, θα ήθελα να συγχαρώ τον Ο.Ν.Α. του Δήμου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14.3.2007

Σχετικά με τον προγραμματισμό για το έτος 2007 της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου: 1. Ποιο είναι το έργο που θα ανατεθεί στο προσωπικό αυτό και το οποίο δεν

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.3.2007

Για την υπερωριακή απασχόληση των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εδώ μιλάμε για αορίστου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα, το σχετικό αίτημα υποβάλλεται

Copyright © Δήμητρα Νάνου. All Rights Reserved.