Τοποθετήσεις | Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης

Δημόσια τοποθέτηση επί του βιβλίου της ιστορίας της ΣΤ Δημοτικού (16.5.2007)

Έχοντας υπόψη το πόρισμα της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία εντοπίζει τα προβλήματα του βιβλίου και δεν προτείνει την ανατροπή της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθεί, ούτε ζητά την απόσυρσή του. Έχοντας

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14.3.2007

Σχετικά με τον προγραμματισμό για το έτος 2007 της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου: 1. Ποιο είναι το έργο που θα ανατεθεί στο προσωπικό αυτό και το οποίο δεν

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.3.2007

Για την υπερωριακή απασχόληση των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εδώ μιλάμε για αορίστου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα, το σχετικό αίτημα υποβάλλεται