Τοποθετήσεις | Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης

Αιτιολόγηση ψήφου επί της εγκρίσεως νέου δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) Δήμου Νέας Σμύρνης (13.9.2017)

Αιτιολόγηση ψήφου επί της εγκρίσεως νέου δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) Δήμου Νέας Σμύρνης Ο πνευματικός δημιουργός με τη δημιουργία του έργου αποκτά πάνω σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά

Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως της Β’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» (18.7.2017)

Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως της Β’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  Όπως έχετε διαβάσει

Αιτιολόγηση ψήφου επί της πρότασης ψηφίσματος για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα (26.6.2017)

Πέραν της εκπεφρασμένης αντίρρησης ως προς την δεσμευτικότητα ή την αποτελεσματικότητα των ψηφισμάτων, η αναφορά στο συγκεκριμένο ψήφισμα στην μετατροπή των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων στην καθαριότητα από ορισμένου σε

Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως για την ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου και πολυχώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων (26.6.2017)

Πέραν της αλληλογραφίας που έχει ανταλλαγεί διαχρονικά μέχρι σήμερα για την μετεγκατάσταση του σωματείου της ΓΕΧΑ σε άλλο ακίνητο. Προσωπικά, ωστόσο, έχω άμεση, προσωπική γνώση και ιδία αντίληψη για τις

Δημόσια τοποθέτηση επί της εκχώρησης αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με αντικείμενο τα περίπτερα (28.2.2017)

Ένα ζήτημα είναι η μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το αντικείμενό της και η οποία επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 65

Αιτιολόγηση ψήφου επί της πρότασης ψηφίσματος κατά της διενέργειας πλειστηριασμών στον Δήμο Νέας Σμύρνης (28.2.2017)

Το ψήφισμα, δεδομένης της ιδιάζουσας φύσης του, είναι ανύπαρκτης νομικής ισχύος και αμφίβολης πρακτικής αποτελεσματικότητας. Το αυτό ισχύει, ωστόσο, για όλα τα ψηφίσματα. Ας αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση

Διευκρίνιση επί της εγκρίσεως της έκτακτης επιχορήγησης του νπδδ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης» (26.1.2017)

Το αίτημα εγκρίσεως έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης σε νπδδ του Δήμου κρίνεται με βάση το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του. Το άρθρο 202 παρ. 1

Δημόσια τοποθέτηση επί της λήψης απόφασης για συμμετοχή του Δήμου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό οικοπέδου των ΕΛΤΑ και παροχής σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο (26.1.2017)

Η διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας των ΕΛΤΑ προβλέπει: (α) υπαγωγή της μίσθωσης στο πδ 34/1995 (β) 12ετή διάρκεια της μίσθωσης (γ) αρχικό μηνιαίο μίσθωμα πλειοδοσίας 1.100

Δημόσια τοποθέτηση επί της παρατάσεως του συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρία Salas Inter Group Εκδηλώσεις ΑΕ «Κουζίνα για όλους» (26.1.2017)

Προσωπικά, δεν θα είχα αντίρρηση να προβλεφθεί συμβατικά χρόνος παράτασης 1 έτους. Κατά τα λοιπά, αντικειμενικά κρίνοντας η κατεδάφιση ενός ακινήτου, και δη ιδιοκτησίας του Δήμου, στοιχειοθετεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας,