Περιφέρεια Αττικής

Τοποθέτηση επί της επερώτησης της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» με θέμα «Εξέλιξη των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου» (7.7.2021)

1 Τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει για να ολοκληρωθεί επιτέλους η Α’ φάση; 2 Προτίθεται να προχωρήσει στην επιβολή ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο για την καθυστέρηση της Α΄ Φάσης; Να