Τοποθετήσεις | Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Σχόλιο για την διαγωνιστική διαδικασία των μαθητικών δρομολογίων που εξυπηρετούν τα σχολεία του Νότιου Τομέα Αθηνών (5.2.2020)

Ο μαθηματικός τύπος για την τιμολόγηση των μαθητικών δρομολογίων είναι συγκεκριμένος. Είτε ο τύπος αυτός είναι τεχνικά δύσκολος είτε όχι, είναι προφανές ότι ο υπολογισμός δεν είναι οικονομικά συμφέρων αν

Έγκριση σύναψης & όρων του σχεδίου τροποποίησης/παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του δ.Αγ. Δημητρίου για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση & εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμος Αγ. Δημητρίου» (5.2.2020)

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας (5.2.2020)

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας ιδρύθηκε το 1981, έχει εμπειρία σχεδόν 40 έτη στη διοργάνωση δρομικών αγώνων, ενώ ο μέσος όρος των συμμετοχών ανά διοργάνωση αγγίζει τους 1.500 δρομείς. Σύμφωνα

Τοποθέτηση επί της σύστασης Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με το άρθρο 164 ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών (19.12.2019)

Η συγκεκριμένη Επιτροπή είναι ένα θεσμικό συλλογικό όργανο σημαντικό για την διαχείριση τομέων που είναι συμφυείς προς την λειτουργία της Περιφέρειας. Ούτως ή άλλως αυτή ήταν η εκπλήρωση της αποστολής

Εισήγηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020 (11.12.2019)

Ο προϋπολογισμός 2020 που τίθεται προς ψήφιση συστοιχίζεται προς τις ανάγκες των πολιτών και τις διαμορφωμένες συνθήκες. Θέλουμε τοπικές κοινωνίες συνεκτικές και ισόρροπης ανάπτυξης που θα οδηγήσουν σε πιο σύγχρονες,

Τοποθέτηση επί των συνθηκών δημοκρατικής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (5.12.2019)

Από όλες τις τοποθετήσεις μέχρι τώρα προκύπτει ομόθυμη καταδίκη της βίας σε κάθε πτυχή της, απ’ όπου και αν προέρχεται. Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ρητορική αποκήρυξη της

Εισήγηση επί της εγκρίσεως σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Α. και του νπιδ με την επωνυμία Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή» (5.12.2019)

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 11.054.93 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αφορά στην μεταλλική βάση στήριξης του φωτοβολταικού συστήματος και σε αποκατάσταση προβλημάτων σε τοιχοποιίες μετά τον σεισμό του Ιουλίου 2019. Πρόκειται

Εισήγηση επί της παρατάσεως ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων εντός του εμπορικού κέντρου στον Δήμο Γλυφάδας (27.11.2019)

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία από αυτές που αναλαμβάνονται σε πολλούς Δήμους σε όλη την επικράτεια. Έχει ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας με ισχυρή, συντριπτική πλειοψηφία. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρεια Αττικής και του Δήμο Γλυφάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων», συνολικού προϋπολογισμού €810.000 με ΦΠΑ (30.10.2019)

Θα παραθέσω κωδικοποιημένα ορισμένα σημεία. Πρόκειται για υλοποίηση παρεμβάσεων σε δημοτικά γήπεδα κλειστά και ανοιχτά, καθώς και στο Δημοτικό κολυμβητήριο του ΔΑΚ Γλυφάδας, με σκοπό την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.