Θεσμική παρουσία

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΕΒΕΠ) | 10.9.2019

Ακόμη πιο δυναμικό δίκτυο διασύνδεσης της Περιφέρειας Αττικής και των Επιμελητηρίων, ως θεσμικών εκφραστών της επιχειρηματικής κοινότητας. Κοινή βούληση, μεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας ανά περιοχή, με χωρικό επαναπροσανατολισμό