Τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023 | Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 21.12.2022