ΣΠΟΥΔΕΣ:ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ.ΠΤΥΧΙΟ PROFICIENCY στα Αγγλικά (Άριστη γνώση).ΠΤΥΧΙΟ DELF SECOND DEGREE στα Γαλλικά (Πολύ καλή γνώση).  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ).ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ:1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.3. ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ