Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των Κατασκευών Μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Διαχείριση και Τεχνολογία της Ποιότητας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής πρ. Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίας Παρασκευής Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) Εισηγητής σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων σε θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών, οικονομικών της αυτοδιοίκησης, διαχείρισης δημοσίων έργων και προμηθειών Διευθυντής Έργου σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα