Μεγάλωσα και ζω στη Νέα Σμύρνη με τον ανήλικο γιο μου. Δραστηριοποιούμαι στον ασφαλιστικό κλάδο με ειδίκευση στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών. Με τη δική σας υποστήριξη θα ήθελα να συνεισφέρω στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης έναντι των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, δεδομένου ότι στον πυρήνα της δράσης μου μέχρι σήμερα είναι τα παιδιά, οι μονογονεϊκές οικογένειες, η τρίτη ηλικία.