Τ. Αντιδήμαρχος Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας Δήμου Νέας Σμύρνης Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Μέλος Τομέα Υγείας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ( Κ.Ε.Δ.Ε.) Τακτικό ΄Μέλλος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ( Ε.Ψ.Ε.) Συμμετοχή σε πλήθος Ψυχιατικών και Ψυχαναλυτικών συνεδρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.