Επαγγελματική Εμπειρία
 • Επίβλεψη του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της παρακολούθησης κλινικών δοκιμών και έργων στον τομέα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), καθώς και Ερευνών Πανεπιστημιακού επιπέδου σε Αυτοάνοσα και Νευρολογικά νοσήματα.
 • Συνεργασία με διασυνδετικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Υπευθύνων Έρευνας (P.I.), Ιατρών, και ρυθμιστικών αρχών (ΕΛΚΕ), για να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση των έργων.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων - σχεδίαση χρονοδιαγραμματος και πόρων, εξασφαλίζοντας ότι οι δοκιμές διενεργούνται εντός των προσδιορισμένων μεταβλητών των πεδίων ορισμού.
 • Συντονισμός της επιλογής των τοποθεσιών, της έναρξης, των επισκέψεων παρακολούθησης και των ενεργειών κλεισίματος για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα, τους κανονισμούς και τον δεοντολογικό κώδικα.
 • Στρατηγικές αντιμετώπισης, αναγνώριση πιθανών προκλήσεων και προ αναγνώρισης ζητημάτων για την ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων του εκάστοτε έργου.
 • Διατήρηση ακριβούς και ενημερωμένης τεκμηρίωσης έργων, συμπεριλαμβανομένων των διακηρύξεων ενημερωμένης συναίνεσης, των φορμών αναφοράς και των ρυθμιστικών υποβολών.
 • Επαλήθευση της ακρίβειας και της ολοκλήρωσης των δεδομένων αναθεωρώντας και ανανεώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα και τις φόρμες αναφοράς έργων.
 • Συνεργασία με φορείς, μελετητές, συμμετέχοντες για την επίλυση αμφιβολιών, τυχών προβλημάτων, τη συλλογή της απαιτούμενης τεκμηρίωσης και τη διευθέτηση ανισορροπιών.
 • Υποστήριξή στον υπεύθυνο των Κλινικών Δοκιμών προς την διεξαγωγή του έργου, στην καταγραφή της προόδου της μελέτης, των ορόσημων και του προϋπολογισμού.
   Νευροψυχολόγος – Ψυχολόγος Υγείας Ελεύθερος επαγγελματίας σε συνεργασία με:
 • Cardiff Metropolitan University
 • Β' Τμήμα Νευρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Metropolitan General Hospital
 • City Unity College
Εκπαίδευση
 • Bachelor of Science (Hons) Psychology, 2014-2018
 • Master of Science (Hons) Health Psychology 2018-2020
 • Neuropsychology- Neuroimmunology 2020-Today
University Cardiff Metropolitan University – Ph.D. project in collaboration with National and Kapodistrian Athens UniversityΚύριος Τομέας Μελέτης (Γνωστικά προβλήματα σε Νευροφλεγμονή-Νευροεκφύλιση, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Άνοια, Νόσος Alzheimer, Αυτοάνοση και Ιογενής Εγκεφαλίτιδα)  Πιστοποιήσεις και Εκπαίδευση:2023
 • Certificate on ‘Reinforcing Carers Capacity to Deal with Dementia- Erasmus, Programme of The European Union
Πιστοποιητικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ενδυνάμωση της Ικανότητας των Φροντιστών για την Αντιμετώπιση της Άνοιας" 2022
 • Certificate on ‘A Toolbox for Neuropsychological Research and Practice’ -Federation of the European Societies of Neuropsychology
Πιστοποιητικό στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Νευροψυχολογίας με τίτλο "Εργαλειοθήκη για τη Νευροψυχολογική Έρευνα και Πρακτική"2020
 • ICH GOOD CLINICAL PRACTICE E6 (R2) with a score of 100% -
ICH GOOD CLINICAL PRACTICE E6 (R2) με βαθμολογία 100% - Κέντρο Εκπαίδευσης Παγκόσμιας Υγείας2018-2019
 • Training: From Pathogenesis to Treatment- Panhellenic Medical Association
Εκπαίδευση: Από την Παθογένεια στη Θεραπεία - Πανελλήνια Ιατρική Ένωση
 • Training: Neurology, Psychiatry, and Diseases of Internal Pathology - Panhellenic Medical Association
Εκπαίδευση: Νευρολογία, Ψυχιατρική και Νοσήματα Εσωτερικής Παθολογίας - Πανελλήνια Ιατρική Ένωση 2016-2017
 • Diploma in Counseling Psychology – Pearson Assured
Δίπλωμα στη Ψυχολογία Συμβουλευτικής2013-2014
 • Certificate of Training in Administrative and Secretarial Support- Government Program
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης σε Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη - Κυβερνητικό Πρόγραμμα  Επαγγελματική Εμπειρία:Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, 2ο Τμήμα ΝευρολογίαςΣεπτέμβριος 2020 - Σήμερα Συντονιστής Μελετών Πρωτοκόλλων Φάσης 3:
 • Nonrelapsing Secondary Progressive Multiple Sclerosis (NRSPMS) Study of Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) Inhibitor Tolebrutinib (SAR442168) (HERCULES)
 • Primary Progressive Multiple Sclerosis (PPMS) Study of Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) Inhibitor Tolebrutinib (SAR442168) (PERSEUS)
 • Relapsing Forms of Multiple Sclerosis (RMS) Study of Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) Inhibitor Tolebrutinib (SAR442168) (GEMINI 2)
  Νοέμβριος 2020 - Σήμερα Συντονιστής Μελετών Παρατήρησης:
 • Prospective Effectiveness and Safety Study of Cladribine in Participants Who Change First-line DMD Treatments for Multiple Sclerosis (CLAD CROSS)
 • A non-interventional prospective observational study to assess the effect of treatment with TECFIDERA in the change of spinal cord lesion load in MS patients (ReCord)
   Σεπτέμβριος 2016 - Αύγουστος 2020 Βοηθός Έρευνας
 • Ερευνώντας την παθογένεια της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και άλλων απομυελινοτικών νοσημάτων - Καταγραφή Ασθενών, Επεξεργασία Δεδομένων, Ψυχοεκπαίδευση Ασθενών στη Διαχείριση της Νόσου
  City Unity College2019-Σήμερα Καθηγήτρια
 • Διδασκαλία, Ανάπτυξη Προγράμματος Μαθημάτων και Διαλέξεις για τα μαθήματα:
Μεταπτυχιακό επίπεδο PSY 7001- Κατανόηση Χρόνιων Καταστάσεων; PY7093CG Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές  Επίπεδο Προπτυχιακών Σπουδών PSY 5019- Εφαρμοσμένη Γνωστική και Βιολογική Ψυχολογία; PSY 5018 - Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία; PSY4011-Έννοιες και Ιστορικά Θέματα στην Ψυχολογία
 • Συνυπέυθυνη Καθηγήτρια για τα μαθήματα PSY 4011 Αναπτυξιακή Ψυχολογία I, PSY 4013 Αναπτυξιακή Ψυχολογία II
 • Επίβλεψη διατριβών φοιτητών
 • Μέλος Επιτροπής Ηθικής
  Οργανισμός Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.2015 - 2016 Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του τμήματοςΣύμπραξη Δημόσιυ και Ιδιωτικού Τομέας
 • Εφαρμογή δεξιοτήτων οργάνωσης για τη διαχείριση διαφόρων καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού συναντήσεων, συντονισμού εκδηλώσεων και της διατήρησης αρχείων, καθώς και προετοιμασία αναφορών.
 • Επικοινωνία για την αλληλεπίδραση με μέλη της ομάδας, εξωτερικούς συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Εχεμύθεια για αυτήν τη θέση, καθώς η εργασία με ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με συνεργασίες, έργα και ενδιαφερόμενα μέρη απαιτεί τη διατήρηση αυστηρής εχεμύθειας και διακριτικότητας.
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων, διαχείριση προθεσμιών και διασφάλιση ότι διοικητικές διαδικασίες εκτελούνται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και προθεσμίες.
  Δημοσιέυσεις
 • The Dynamic Relationship between the Glymphatic System, Aging, Memory, and Sleep.
(Voumvourakis, K. I., Sideri, E., Papadimitropoulos, G. N., Tsantzali, I., Hewlett, P., Kitsos, D., ... & Paraskevas, G. P. (2023). The Dynamic Relationship between the Glymphatic System, Aging, Memory, and Sleep. Biomedicines, 11(8), 2092.)
 • Do cardiovascular disease comorbidities affect the cognitive function of Multiple Sclerosis patients?
(Giannopapas, V., Stavrogianni, K., Christouli, N., Kitsos, D., Sideri, E., Bakalidou, D., ... & Giannopoulos, S. (2023). Do cardiovascular disease comorbidities affect the cognitive function of Multiple Sclerosis patients?. Journal of Clinical Neuroscience, 112, 20-24.)
 • Plasma Phospho-Tau-181 as a Diagnostic Aid in Alzheimer’s Disease
(Tsantzali, I., Foska, A., Sideri, E., Routsi, E., Tsomaka, E., Kitsos, D. K., ... & Paraskevas, G. P. (2022). Plasma Phospho-Tau-181 as a Diagnostic Aid in Alzheimer’s Disease. Biomedicines, 10(8), 1879.)
 • Classical Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Dementia with Lewy Bodies
(Foska, A., Tsantzali, I., Sideri, E., Stefanou, M. I., Bakola, E., Kitsos, D. K., ... & Paraskevas, G. P. (2022). Classical Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Dementia with Lewy Bodies. Medicina, 58(5), 612.)
 • From Cerebrospinal Fluid Neurochemistry to Clinical Diagnosis of Alzheimer’s Disease in the Era of Anti-Amyloid Treatments. Report of Four Patients
(Tsantzali, I., Boufidou, F., Sideri, E., Mavromatos, A., Papaioannou, M. G., Foska, A., ... & Paraskevas, G. P. (2021). From Cerebrospinal Fluid Neurochemistry to Clinical Diagnosis of Alzheimer’s Disease in the Era of Anti-Amyloid Treatments. Report of Four Patients. Biomedicines, 9(10), 1376.)  Γλώσσες και άλλες διεξιότητεςGreek (native), English language – C2 level ProficiencyMs. Office, SPSS