Αιτιολόγηση ψήφου επί της πρότασης ψηφίσματος για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα (26.6.2017)