Πέραν της εκπεφρασμένης αντίρρησης ως προς την δεσμευτικότητα ή την αποτελεσματικότητα των ψηφισμάτων, η αναφορά στο συγκεκριμένο ψήφισμα στην μετατροπή των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων στην καθαριότητα από ορισμένου σε αορίστου χρόνου αντίκειται στο Σύνταγμα, την ελληνική νομοθεσία και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που ισχύουν στην χώρα. Λόγω της νομικής διάστασης των ζητημάτων που θίγονται δεν συναινώ.