Ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου ως Περιφερειακής Συμβούλου Νότιου Τομέα Αθηνών με το συνδυασμό “Νέα Αρχή για την Αττική” | Γ. Πατούλης (21.12.2018)