Αρχειοθέτηση των δράσεων της σεζόν από το Α ΚΑΠΗ (7.6.2018)