Διευκρινίσεις επί της μίσθωσης οικοπέδου των ΕΛΤΑ (13.6.2018)