Δημόσια τοποθέτηση επί της αγοράς του κινηματογράφου «Άτταλος» (31.1.2019)