Εκτιμώ ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση επί της ουσίας του θέματος. Διαφαίνεται ομοθυμία ως προς την αναγκαιότητα αγοράς του ακινήτου, πολλώ δε μάλλον εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν επηρεάσει τη χρήση του, υπό την υφιστάμενη κατάσταση, για λόγους που δεν σχετίζονται με τον Δήμο Νέας Σμύρνης.

Θα ήθελα να κάνω κατά τρόπο συνοπτικό μία διάκριση.
Είναι άλλο πράγμα να αναφέρεται στην συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ότι το ακίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερο εμπράγματου βάρους ή άλλων απαγορεύσεων. Όπου τέτοιες θα μπορούσαν να είναι υποθήκες, τυχόν δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν την εγγραφή ακινήτου, επιβαρύνσεις με τέλη κτηματολογίου ή άλλες απαγορεύσεις που εμποδίζουν την μεταβίβαση του ακινήτου π.χ. δικαστικές αποφάσεις που ορίζουν σύνδικο πτώχευσης ή λύουν μία εταιρία.
Και άλλο πράγμα το αν υπάρχει ενεργός ή όχι σύμβαση μίσθωσης, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή κάτι άλλο, καθώς και ποιες έννομες συνέπειες εγείρονται για τους συμβαλλόμενους σε περίπτωση πρόωρης ή αναιτιολόγητης καταγγελίας της σύμβασης ή άνευ συνδρομής σπουδαίου λόγου, και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε έναν κυκεώνα δικαστικών αγώνων με περαιτέρω συνέπειες να παράγονται εξ αντανακλάσεως εις βάρος του Δήμου.