Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως για την ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου και πολυχώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων (26.6.2017)