Πέραν της αλληλογραφίας που έχει ανταλλαγεί διαχρονικά μέχρι σήμερα για την μετεγκατάσταση του σωματείου της ΓΕΧΑ σε άλλο ακίνητο. Προσωπικά, ωστόσο, έχω άμεση, προσωπική γνώση και ιδία αντίληψη για τις επιστολές που απηύθυνε ο κ. Δήμαρχος προς το σωματείο από της αναλήψεως των καθηκόντων μου αρχικώς ως αντιδημάρχου νομικών και ακολούθως ως εντεταλμένης συμβούλου νομικών.

Πέραν της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον του Δ.Σ. του σωματείου της ΓΕΧΑ, όπου διεφάνη καλόπιστη προσέγγιση και συναινετική διάθεση ή τουλάχιστον έτσι το εισέπραξα.

Πέραν της συζήτησης του ως άνω θέματος ενώπιον της ΓΣ, όπου δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη βάσει διάταξης του καταστατικού αυξημένη πλειοψηφία. Ακόμη κι αν γινόταν όμως μία άλλη οριακή ερμηνεία της αντίστοιχης διάταξης, αυτή θα ήταν επισφαλής για τη θέση του Δήμου.
Πέραν λοιπόν όλων των ανωτέρω, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα ένδικα βοηθήματα, τα νομικά όπλα που διαθέτουμε είναι πλέον περιορισμένα.
Έχει κριθεί με δύναμη δεδικασμένου η φύση της συγκεκριμένης έννομης σχέσης. Ο Άρειος Πάγος δέχθηκε αμετάκλητα ότι πρόκειται για δωρεά χρήσης υπό τρόπο, και όχι για χρησιδάνειο. Ο ισχυρισμός περί χρησιδανείου καλώς προβλήθηκε πρωτοδίκως από τον Δήμο, απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, έγινε δεκτός από το Εφετείο αλλά τελικά κατέπεσε στον Άρειο Πάγο.

Η διαφορά είναι ότι η ανάκληση δωρεάς επιτρέπεται μόνον για τους περιοριστικά αναφερόμενους στον Α.Κ. λόγους, περιπτώσεις που δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Αντιθέτως, επί χρησιδανείου είναι δυνατή η καταγγελία εκ μέρους του χρησιδανείζοντος.

Επομένως, το μόνο που απομένει, αν εζητείτο η νομική εκτίμησή μου, είναι αγωγή με έρεισμα στο άρθρο 288 Α.Κ. (καλόπιστη εκτέλεση της σύμβασης) ή 388 Α.Κ. (απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών), λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη της εξασθένησης των λειτουργιών του σωματείου.