Ενιαία τοποθέτηση επί των επιχορηγήσεων (1) αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης ποσού 163.000 ευρώ και (2) πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων και ιερών ναών ποσού 122.000 ευρώ (6.6.2012)