Είναι απαραίτητο να επιχορηγεί ο Δήμος τους αθλητικούς συλλόγους και φορείς της πόλης.
Επιβάλλεται, όμως, για λόγους χρηστής διαχείρισης των πιστώσεων και δεδομένης της κρίσιμης, οικονομικά και κοινωνικά, χρονικής περιόδου, να μας γνωστοποιείται πού (σε ποιες δράσεις) διοχετεύονται τα χρήματα που διατίθενται από τον δήμο, όπως και απολογιστικά, τι αποτέλεσμα έχουν αυτές οι «επενδύσεις». Αν εξαιρέσουμε τους δύο μεγάλους αθλητικούς συλλόγους της πόλης, για τους υπόλοιπους δεν διαθέτουμε στοιχεία.
Προσωπικά, θα με ενδιέφερε να μάθω πόσους αθλητές «παράγει» η Νέα Σμύρνη και αν υπάρχει διασύνδεση των αθλητικών συλλόγων και φορέων με τον σχολικό αθλητισμό.
Ανάλογης φύσεως είναι η τοποθέτησή μου σχετικά με την επιχορήγηση των πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων της πόλης.