Στο πλαίσιο και της διαδικασίας αδειοδότησης και λειτουργίας των επτά βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Νέας Σμύρνης κατά τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 99/2017, ξεκινά η επιθεώρηση των αύλειων χώρων και του υφιστάμενου εξοπλισμού (όργανα, κατασκευές, υλικά), ώστε να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου η ασφάλεια και η κατάλληλότητά τους, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας του ΕΛΟΤ. #παιδικοίσταθμοίΝέαςΣμύρνης