Επιθεώρηση αύλειων χώρων και εξοπλισμού των βρεφονηπιακών σταθμών (29.5.2018)