Γυναίκα: Καριέρα και ενασχόληση με τα κοινά (20.3.2019)