Με ευαισθησία, αγάπη και αλληλεγγύη δίπλα στα παιδιά του νηπιαγωγείου τυφλών (12.12.2018)