Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στο Ψηφιακό Μουσείο Σμύρνης και Νέας Σμύρνης από το πρώτο group μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Σμύρνης (19.6.2017)