Ομάδες επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας #ΚΑΠΗΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ (12.2.2019)