Στο πρόσωπό της ενώνονται η γη και ο ουρανός. Ενώνεται το έθνος των Ελλήνων. (15.8.2018)