Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια ποσού 400.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στην αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 2012, εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης (θέμα ημερησίας διάταξης 3) ή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (θέμα ημερησίας διάταξης 23);