Αποτελεσματική διοίκηση, εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών