Βελτιωτικές παρεμβάσεις στους Γ, ΣΤ, Ζ και Β βρεφονηπιακούς σταθμούς (16.10.2017)