Υποβολή αιτήματος συνεργασίας προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (18.4.2018)