Στο κοινωνικό_φαρμακείο, τα δημοτικά_ιατρεία και το κοινωνικό_φροντιστήριο συζητήσαμε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των κοινωνικών δομών και το σχεδιασμό νέων.

Η Νέα Σμύρνη πάει μόνο μπροστά με προτεραιότητα τις ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας.