Ευχαριστώ τα μέλη του A’ ΚΑΠΗ Νέας Σμύρνης για την ζεστή υποδοχή που μου επιφύλαξαν.

Η Νέα Σμύρνη πάει μόνο μπροστά με προτεραιότητα την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων, ψηφιακών δεξιοτήτων και κοινωνικής ενεργοποίησης για την τρίτη ηλικία.