(Α μέρος) Εθνική ενότητα και ομοψυχία. (25.10.2018)