Απολογισμός δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης" Απρίλιος 2017 – Νοέμβριος 2018 (30.10.2018)