Από της αναλήψεως των καθηκόντων της Προέδρου του Δ.Σ., έθεσα ως προτεραιότητα την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων του ΝΠΔΔ. Με σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αντανακλά μία νέα κουλτούρα συνεργασίας, να προωθεί και διαχέει ποιότητα στις επιλογές.
Κάτω από την «ομπρέλα» των σφιχτών δημοσιονομικών περιορισμών, με χρηστή διοίκηση, συνετή διαχείριση και διαφάνεια, έγινε ευθύς εξ αρχής κοινή στόχευση η ενίσχυση του «brand» του ΝΠΔΔ. Ενός νομικού προσώπου που απευθύνεται σε ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, παιδιά και ηλικιωμένους.
Για τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής, όπως περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω, «συμμάχησε» όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΝΠΔΔ, αν και μικρή η αριθμητική του δύναμη.

Ι           Οικονομικοί δείκτες
Υγιής η οικονομική θέση του ΝΠΔΔ. Δίχως υποχρεώσεις έναντι προμηθευτών και τρίτων. Με ενοποίηση κωδικών του προϋπολογισμού για την διενέργεια ενιαίων διαγωνισμών (υπηρεσίες, έργα, προμήθειες). Με επαρκές χρηματικό υπόλοιπο στην λήξη κάθε έτους για σχεδιασμό και μεθοδική υλοποίηση δράσεων και έργων. Προς αποφυγή επαναλήψεων, παραπέμπω στην εισήγησή μου επί του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τις εκθέσεις μηνιαίας και τριμηνιαίας εκτέλεσης αυτού.

ΙΙ         Βελτίωση υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση πολίτη – Διαφάνεια
(1) Επιμέλεια και προτυποποίηση δημοσίων εγγράφων (διακηρύξεις όρων, μελέτες, συμβάσεις κλπ.).
(2) Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος (ΠΔ 315/99). Ολοκληρώθηκε η απογραφή έναρξης (ισολογισμός έναρξης 1.1.2014 με στοιχεία της 31.12.2013). Έκλεισαν οι ισολογισμοί χρήσεων 2014 έως και 2016. Εντός του 2019 θα κλείσουν οι ισολογισμοί χρήσεων 2018 και 2019. Οι εργασίες και οι ισολογισμοί πρόκειται να πιστοποιηθούν για την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και από ορκωτό ελεγκτή.
(3) Πλήρης συμμόρφωση του ΝΠΔΔ προς τους όρους ένταξης στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ) έτους 2016-2017, μετά την διενέργεια οικονομικού, διαχειριστικού, διοικητικού και λειτουργικού ελέγχου, για λογαριασμό της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ ΑΕ.
(4) Προσαρμογή του ΝΠΔΔ και των πολιτικών του προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/16 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(5) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας σε τελικό στάδιο επεξεργασίας.
(6) Έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ψηφιοποίησης – ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
(7) Δημιουργία φυσικών φακέλων για την ταυτότητα των ακινήτων όπου στεγάζονται οι 12 αποκεντρωμένες μονάδες και σταδιακή δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων (κτιριακές υποδομές, αύλειοι χώροι, τακτοποιήσεις, συντηρήσεις – επισκευές).
(8) Δημοπρασία για την μίσθωση 4 ακινήτων (για ΚΑΠΗ).
(9) Συντάχθηκαν κανονισμοί για θαλάσσια μπάνια και εκδρομές μελών ΚΑΠΗ.
(10) Επικαιροποιείται το αρχείο μελών ΚΑΠΗ.
(11) Έχουν εγκατασταθεί POS στα 5 ΚΑΠΗ.

ΙΙΙ        Ανάπτυξη θεσμικών συνεργασιών
1          Με το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας (1η ΥΠε)
(α) Συμφωνία για υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς (σχέση βρεφών/νηπίων και οικογένειας με τους σταθμούς). Πρώτη δράση «Πλένω τα χεράκια μου».
(β) Συντονισμός για διεπιστημονική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας και την ποιότητα ζωής των μελών ΚΑΠΗ. Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα ενημέρωσης για την εποχική γρίπη και τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

2          Με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα ενημέρωσης για τα βότανα και αρωματικά φυτά. Ακολουθεί δράση ενημέρωσης για την διατροφή.

3          Με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ)
Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα ενημέρωσης για την πρόληψη πτώσεων και την δυσλειτουργία μυών πυελικού εδάφους. Ακολουθεί δράση ενημέρωσης για την αναπνευστική φυσικοθεραπεία.

4          Με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας
«Στο ίδιο θρανίο μαζί με τη γιαγιά και τον παππού …παιχνιδίζουμε, μαθαίνοντας για το περιβάλλον». Σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν ημερίδες συνεκπαίδευσης με αντικείμενο την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, τις μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων, το προφίλ του υπεύθυνου καταναλωτή «Μειώνω την κατανάλωση, Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω».

5          Με τον Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Μελανώματος
Ολοκληρώθηκε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς βιωματικό πρόγραμμα αγωγής υγείας στον τομέα της ηλιοπροστασίας από τον ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ. Ακολουθεί η, με ευρηματικό τρόπο, ευαισθητοποίηση των μελών ΚΑΠΗ.

6          Επέκταση συνεργασίας ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ και ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ
Σε ένα όμορφο event θα οδηγήσει διευρυμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του δερματικού καρκίνου, απευθυνόμενο σε παιδιά και ηλικιωμένους.
7          Συνεχίζεται η συνεργασία των βρεφονηπιακών σταθμών με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο της Νέας Σμύρνης, την Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, το διαδημοτικό κέντρο πρόληψης «ΗΛΙΟΣ».
8          Προς υλοποίηση ημερίδα ενημέρωσης για την οστεοπόρωση σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, μέλος του οποίου είναι ο Δήμος.
ΙV        Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Γενικά Το ΝΠΔΔ φιλοξενεί κατ’ έτος στις 7 δομές του 600 παιδιά, εκ των οποίων 70 βρέφη. Ο συνολικός αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών είναι ανάλογος της δυναμικότητας των σταθμών και του αριθμού του προσωπικού. Η δημιουργία των δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον καινούριο σταθμό επί της οδού Σινώπης 13 θα οδηγήσει σε απορρόφηση επιπλέον 24 βρεφών. Οι σταθμοί αδειοδοτήθηκαν με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/17. Από το 2013, περίπου 200 κατ’ έτος από τα φιλοξενούμενα παιδιά προέρχονται από τη συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ) που στοχεύει στην υποστήριξη των εισοδηματικά αδύναμων οικογενειών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και στηρίζεται σε θεματικά βιωματικά projects που διδάσκονται από την έναρξη του σχολικού έτους, με χρήση του παρεχόμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Το ΝΠΔΔ παρέχει καθημερινή παρακολούθηση από παιδίατρο και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στα παιδιά των σταθμών. Το ημερήσιο διαιτολόγιο (3 γεύματα) επιμελούνται η παιδίατρος και ομάδα διαιτολόγων του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το ΝΠΔΔ είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο που επιλέγεται για πρακτική άσκηση από φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και από σπουδαστές ΙΕΚ. Υπάγεται σε έλεγχο από τον ΕΦΕΤ και για τον λόγο αυτόν το προσωπικό παρακολουθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Ειδικά (1) Εγκρίθηκε από το Υπ. Εργασίας η πρόταση χρηματοδότησης προϋπολογισμού 50.000 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού ενόψει της δημιουργίας δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον Δ βρεφονηπιακό σταθμό (συνεργασία με Τεχνική Υπηρεσία Δήμου). Ο συνοπτικός διαγωνισμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

(2) Εντάχθηκε η προμήθεια εξοπλισμού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ για την αναβάθμιση της λειτουργίας των παιδικών σταθμών στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020 (συνεργασία με Τεχνική Υπηρεσία Δήμου). Η προμήθεια περιλαμβάνει διαδραστικούς πίνακες, φορητό πανί βιντεοπροβολέων, ηχοσυστήματα, αφυγραντήρες – ιονιστές, Η/Υ, κλιματιστικές μονάδες και λοιπό ηλεκτρικό εξοπλισμό.
(3) Εκπονήθηκε τεχνική μελέτη για την συντήρηση – επισκευή των αύλειων χώρων (τοποθέτηση χυτών δαπέδων ασφαλείας) στους Α, Β, Γ και Δ παιδικούς σταθμούς, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (συνεργασία με Τεχνική Υπηρεσία Δήμου). Πρόκειται να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός.
(4) Πραγματοποιείται σταδιακά συντήρηση και βάψιμο στα κάγκελα των παιδικών σταθμών.
(5) Εκπονείται τεχνική μελέτη για την μόνωση αυλής και την τοποθέτηση χυτών δαπέδων ασφαλείας στον Ε παιδικό σταθμό (συνεργασία με Τεχνική Υπηρεσία Δήμου). Πρόκειται να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός.
(6) Ξεκινά σταδιακά η εκπόνηση μελετών για την προσαρμογή των κτιριακών υποδομών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/17, με σκοπό την ένταξη μέχρι 31.12.2018 πρότασής μας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών (συνεργασία με Τεχνική Υπηρεσία Δήμου). Αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 50.000 ευρώ/παιδικό σταθμό.
(7) Εγκαταστάθηκε μονάδα φυσικού αερίου στον Β παιδικό σταθμό (συνεργασία με Τεχνική Υπηρεσία Δήμου).
(8) Ελέγχθηκε από την TUV η ασφάλεια και καταλληλόλητα των αύλειων χώρων και του υφιστάμενου εξοπλισμού (όργανα, κατασκευές, υλικά), σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας του ΕΛΟΤ.
(9) Έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στους Γ, ΣΤ, Ζ και Β βρεφονηπιακούς σταθμούς.
(10) Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας (20.000 ευρώ), παιχνιδιών (9.000 ευρώ), βιβλίων (6.000 ευρώ) βάσει προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

«In house» δράσεις
(11) Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου από πολιτικό μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου «Προστατεύομαι από τον σεισμό. Δεν φοβάμαι».
(12) Υλοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο για την αυτοοργάνωση και την πρόληψη κατά της πυρκαγιάς από στέλεχος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών.
(13) Πραγματοποιήθηκαν από τον ιατρό εργασίας του Δήμου σεμινάρια στο προσωπικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
(14) Συνεχίζονται σε μηνιαία βάση θεατρικές παραστάσεις και στοχευμένες διαθεματικές δραστηριότητες στον χώρο των σταθμών (αντισταθμιστική αγωγή), χωρίς οικονομική επιβάρυνση των γονέων (8.000 ευρώ βάσει προϋπολογισμού οικ. έτους 2018).
(15) Τα παιδιά του Ζ’ παιδικού σταθμού τραγούδησαν από κοινού με ολιγομελή ομάδα μελών ΚΑΠΗ που στελεχώνουν την ομάδα μουσικής και την χορωδία.

V         KAΠΗ
Αυξάνεται προοδευτικά ο αριθμός των μελών των 5 ΚΑΠΗ που λειτουργούν στα γεωγραφικά-διοικητικά όρια του Δήμου. Σήμερα τα μέλη ανέρχονται σε 6.150. Έχουν «αυτοοργανωθεί» δυναμικά σε ομάδες. Άλλες προϋπήρχαν, άλλες δημιουργήθηκαν.

1          Ομάδες επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας (εβδομαδιαίο πρόγραμμα)
Αγγλικών – Γαλλικών | Η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μεγάλη ηλικία διατηρεί σε καλή κατάσταση τη νοητική λειτουργία του εγκεφάλου
Αλληλοβοήθειας | Με ευαισθησία και αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο
Βιβλίου – Λογοτεχνίας | Εργαστήρι λόγου και τέχνης
Γυμναστικής | Παροχή Γραφείου Αθλητισμού που έχει φανατικούς οπαδούς
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | Σερφάρισμα στο διαδίκτυο, έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ηλεκτρονική επικοινωνία
Θεάτρου | Από ένστικτο ή ταλέντο, υπηρετούν βιωματικά την τέχνη χωρίς τεχνικά μέσα
Μαγειρικής | «Η μαγειρική ανταμώνει …την τέχνη» και μεγαλουργεί
Μουσικής | Με μεράκι και αγάπη για την μουσική έχουν κατακτήσει το «κοινό»  
Παραδοσιακών χορών | Παροχή Γραφείου Αθλητισμού που έχει επίσης φανατικούς οπαδούς
Περιοδικού | Βιωματική γραφή και αυτοέκφραση
Συνεστίασης | Συνεργασία και καλός συντονισμός για την επιτυχία των εκδηλώσεων
Χειροτεχνίας | Με χρήση των παρεχόμενων ειδών χειροτεχνίας, η έμπνευση ανεξάντλητη και η φιλανθρωπική δράση πλούσια
Χορωδίας | βλ. παρακάτω υπό 2
Yoga | Ήταν μέχρι να ανακαλύψουν τα ευεργετήματα της gentle chair yoga… – Έχει γίνει αφιέρωμα από Athens Voice και ρεπορτάζ από ΣΚΑΙ

2          Χορωδία
Η χορωδία αριθμεί σήμερα 40-50 μέλη με προοδευτική ενίσχυση της δυναμικής της και  συμμετοχές ήδη στο:
9ο Διεθνές Φεστιβάλ Αθηνών που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλαρμονικών – Χορωδιών Ελλάδος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (6.5.2018), με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του ΕΟΤ
Χορωδιακό φεστιβάλ ΚΑΠΗ 2018 που υλοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας από το Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θήβας (4.3.2018). Παρόντα τα ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Μελισσίων, Παλ. Φώκαιας και Κρυονερίου
Συναυλία σεβασμού και μνήμης για τα 95 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή στο άλσος Νέας Σμύρνης (27.9.2017). Τα μέλη αφηγήθηκαν τις δικές τους εμπειρίες σε ζωντανή σύνδεση σε ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ
Συναυλία για τα 95 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή στην Καλλιθέα (Ιούλιος 2017)

3          «In house» δράσεις – Από κοινού δραστηριότητες
Εορτασμοί με τη συνεργασία διαφόρων ομάδων επιμόρφωσης από όλα τα ΚΑΠΗ
Εθελοντισμός – Bazaar
Παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά μουσικοθεατρική παράσταση («Αφιέρωμα στη Σοφία Βέμπο») στους χώρους των δομών με μεγάλη συμμετοχή
Ολοκληρώθηκε δράση ενημέρωσης για την αυτοπροστασία των ηλικιωμένων εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων παραβατικότητας
Πραγματοποιήθηκε ιατρική ομιλία για την προαγωγή της στοματικής υγιεινής στην τρίτη ηλικία από την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθήνας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)
Έγινε θεματική ενημέρωση για τον σακχαρώδη διαβήτη από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Με οδηγό τον διαβήτη»
Μουσικό αφιέρωμα από την ομάδα μουσικής του Α’ ΚΑΠΗ προς τα λοιπά μέλη των ΚΑΠΗ

4          Άνοιγμα σε σχολεία
Μαθητές του Εσπερινού Λυκείου Καλλιθέας ζωντάνεψαν τις παραδόσεις, καταγράφοντας προσωπικές αφηγήσεις μελών του Γ’ ΚΑΠΗ (14.2.2018)
Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης υλοποίησαν τη δράση «Νοιάζομαι και Δρω» επιλέγοντας να χαρίσουν κατασκευές/χειροτεχνήματα σε μέλη του Α’ ΚΑΠΗ (6.6.2017)
Μαθητές νηπιαγωγείου των εκπαιδευτηρίων Μαλλιάρα ανέκριναν τα μέλη του Α’ ΚΑΠΗ για τα δικά τους παιδικά βιώματα (1.10.2017)

5          Εκδρομές
Δαπάνες διαμονής-σίτισης μελών ΚΑΠΗ και μεταφορών (122.000 και 72.500 ευρώ βάσει προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, αντίστοιχα).
Εξάντλησαν το όριο της τεχνικής μελέτης (500+) οι συμμετοχές στην 7ήμερη εκδρομή στη Σύρο (2017) και τη Σκύρο (2018), με το κόστος συμμετοχής των ωφελουμένων να παραμένει στα ίδια επίπεδα.
Υπάρχει σκέψη για ενίσχυση των μονοήμερων εκδρομών, λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών π.χ. 600 μέλη ΚΑΠΗ επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας (2017), τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών (2018).
Παροχή από το ΝΠΔΔ των πούλμαν στην 4ήμερη εκδρομή που πραγματοποιούν τα μέλη ΚΑΠΗ (π.χ. 9-10 πούλμαν διατέθηκαν για το Γύθειο Λακωνίας | 2017 και το Καλό Νερό Μεσσηνίας | 2018).
Περιλαμβάνεται κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Υποχρεωτική η παραμονή των πούλμαν όλες τις ημέρες. Υποχρεωτική η παρουσία αρχηγών – συνοδών.

6          Περίπατοι – Μουσεία – Θεατρικές παραστάσεις
Οι συμμετοχές έχουν υπερβεί κατά πολύ τον μέσο όρο π.χ. στις θεατρικές παραστάσεις αγγίζουν τις 250, ενώ στους περιπάτους 300-350 άτομα.

7          Πρόγραμμα θαλάσσιων μπάνιων (Ιούλιος – Αύγουστος)
Ξεπέρασαν τους 1.500 οι συμμετάσχοντες (δημότες, κάτοικοι, μέλη ΚΑΠΗ) στο πρόγραμμα, με παροχή των πούλμαν από το ΝΠΔΔ.
8          Συμμετοχή σε δράσεις τοπικού χαρακτήρα
Συμμετοχή της ομάδας παραδοσιακών και ποντιακών χορών στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνεται από το Γραφείο Αθλητισμού στο άλσος Νέας Σμύρνης
Ανοιχτός κύκλος επισκέψεων στο Ψηφιακό Μουσείο Σμύρνης και Νέας Σμύρνης

Αντί συμπεράσματος
Η λειτουργία του ΝΠΔΔ υπήρξε συναινετική και βασίσθηκε σε διαπαραταξιακή σύγκλιση και συνεργασία που οδήγησε στην ομόφωνη λήψη των αποφάσεων.
Παρά την απογοητευτική γραφειοκρατία, τις χρονοβόρες διαδικασίες που διατρέχουν την δημόσια διοίκηση, σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν ή εμπλουτίσθηκαν κατά περίπτωση –με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπομονή- πολιτικές και δράσεις που επιχείρησαν να γεφυρώσουν τις ηλικιακές αντιθέσεις και χαρακτηρίσθηκαν από στοιχεία σημαντικής εξωστρέφειας, που πριν ήταν μάλλον ασθενική.
Σημαντική επένδυση είναι η επιμόρφωση του προσωπικού. Δεδομένων των συνεχών μεταβολών του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία (και) του ΝΠΔΔ, επιλέχθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης με θεματικό αντικείμενο την ερμηνεία και εφαρμογή των ν. 4412/16 και 4555/18. Κάτι ανάλογο θα ακολουθήσει σχετικά με τη συμμόρφωση του ΝΠΔΔ προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ( GDPR).   
Υπάρχουν, ασφαλώς, περιθώρια επέκτασης των δράσεων μέσα από δικτύωση και συνέργειες με άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες του Δήμου αλλά και φορείς εκτός Δήμου, κάτι που δεν μπορεί παρά να επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα (και) του ΝΠΔΔ, να βελτιώσει την παραγωγικότητα της ομάδας και να ενισχύσει τους ωφελούμενους – αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Νοέμβριος 2018
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δήμητρα Νάνου