Αιτιολόγηση αρνητικής ψήφου επί της μετονομασίας της οδού Σινώπης σε Σινώπης – Μπεχλιβανίδη

Πέρα από τα πρακτικά ζητήματα και την δυσλειτουργία που θα εγείρει εκ των πραγμάτων η χρήση του διπλού ονόματος, εκείνο που θεωρώ ιδιαιτέρως προβληματικό, κατά την άποψή μου, είναι η αχρησία που εκ του αποτελέσματος θα προκύψει εξαιτίας του διφυούς ονόματος. Και το γεγονός αυτό θα αλλοιώσει, θα συρρικνώσει την αυτονομία, την οντότητα, την υπόσταση, τον συμβολισμό που έχει έκαστο όνομα.

Καταψηψίζω.