Αιτιολόγηση αρνητικής ψήφου επί της μετονομασίας της οδού Σινώπης σε Σινώπης – Μπεχλιβανίδη (12.9.2018)