Σε ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας (1.10.2018)