Αιτιολόγηση ψήφου επί της εγκρίσεως νέου δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) Δήμου Νέας Σμύρνης (13.9.2017)