Ανακοίνωση με αφορμή τη συμμετοχή των μελών των ΚΑΠΗ στην ετήσια εκδρομή (10.8.2017)