Το ψήφισμα, δεδομένης της ιδιάζουσας φύσης του, είναι ανύπαρκτης νομικής ισχύος και αμφίβολης πρακτικής αποτελεσματικότητας. Το αυτό ισχύει, ωστόσο, για όλα τα ψηφίσματα. Ας αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση που γνωρίζει τα ζητήματα.