Αιτιολόγηση ψήφου επί της πρότασης ψηφίσματος κατά της διενέργειας πλειστηριασμών στον Δήμο Νέας Σμύρνης (28.2.2017)