Σχόλιο σχετικά με την δωρεάν παροχή εισιτηρίων από τον όμιλο επιχειρήσεων Παπαθεοχάρη στις κοινωνικές δομές του Δήμου (συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 28.3.2017)