Το ζήτημα τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου διά του Προέδρου του. Και καλώς, δεδομένου ότι έφθασαν στα αυτιά του παράπονα και διαμαρτυρίες. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. δόθηκε κάποια εξήγηση, την οποία καλόπιστα θα μπορούσα να δεχθώ. Ωστόσο, η επίδειξη καλής πίστης έχει αμφιμερή, και όχι μονομερή ενέργεια.

Ανεγείρεται πράγματι θεσμικό πρόβλημα ή σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας, αν και εφόσον τα εισιτήρια απευθύνονταν προς τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου και δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη ή έστω ενδεδειγμένη μέθοδος διάθεσής τους, δηλαδή κατόπιν ενημέρωσης της Διοίκησης του νπδδ ή της Διευθύντριας του νπδδ.
Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς ότι αν είναι να ασκείται ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την λειτουργία των ΚΑΠΗ ή να υπονομεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η λειτουργία των κοινωνικών δομών, δεν υπάρχει λόγος να «υπάρχει» το νπδδ.