Διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία των εγγραφών βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς (12.9.2018)