Δεδομένου ότι η διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών των Δήμων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έχει μπλοκάρει όχι από υπαιτιότητα του Δήμου μας, προτείνω να καταγραφεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει και εγγράφως να ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρει θέση και να επιλύσει το ζήτημα συνολικά, δηλαδή για τους Δήμους όλης της επικράτειας, έστω κι αν προκρίνει για την ώρα τουλάχιστον μία ενδιάμεση λύση μέχρι να συγκροτηθούν οι αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης, Ελέγχου και Πιστοποίησης των δημοτικών παιδικών χαρών.