Επί της Στ’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
 
Η πρόταση διόρθωσης της αιτιολογίας του κονδυλίου που αφορά στην αγορά από τον Δήμο τμήματος του ακινήτου επί των οδών Μίμαντος και Παρασκευοπούλου, δεν επηρεάζει αντανακλαστικά και την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξει ο Δήμος να το αποκτήσει (π.χ. είτε με διανομή είτε με απαλλοτρίωση); Μήπως πρέπει να διερευνηθεί το ζήτημα συνολικά; Θα θεωρούσα πιθανό να επικαλεστεί ο αντίδικος την υπάρχουσα αιτιολογία του κονδυλίου ως επιχείρημα υπέρ του, πλην όμως ένα τέτοιο επιχείρημα θα ήταν, κατά την δική μου νομική άποψη, ασθενές.