Δημόσια τοποθέτηση επί αιτήματος του συλλόγου περιπτερούχων Αττικής (11.6.2015)