Η Δημοτική Αρχή προτείνει την μεταβολή των διαστάσεων του κουβουκλίου του περιπτέρου σε 2μ. Χ 2μ., αντιλαμβανόμενη τις συνθήκες υπό τις οποίες οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες προσφέρουν εργασία και μάλιστα σε χώρο που επηρεάζεται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες.

 Προσωπικά, θεωρώ αυτονόητο ότι οι περιπτερούχοι, σε αναγνώριση της παραχώρησης που γίνεται από την Δημοτική Αρχή, και πρωτίστως για λόγους συνέπειας προς τον εαυτό τους, θα συμμορφωθούν προς την νέα κανονιστική απόφαση και θα επαναφέρουν το κουβούκλιο στις εγκρινόμενες σήμερα διαστάσεις, όσοι τις έχουν υπερβεί.

 Με αυτόν τον τρόπο θα παύσουν οι αντεγκλήσεις και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ «ωφελουμένων» και «αδικημένων», δεδομένου ότι τρεις ήσαν μέχρι σήμερα οι περιπτερούχοι που πληρούσαν τους όρους του νόμου και της κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.