Πρόταση υποβληθείσα κατά τη συνεδρίαση Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. της 19.6.2015