Δημόσια τοποθέτηση επί της αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας του Ο.Σ.Ε. κειμένου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 74 (22.6.2011)