Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος άσκησης και η λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου δεν αποτελεί προνομιακό πεδίο εκδήλωσης κοινωνικής ευαισθησίας. Ούτε προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση.

Η συζήτηση επί του θέματος πρέπει να οριοθετηθεί στην αισθητική, τη φυσιογνωμία και τις λειτουργίες της πόλης, την προστασία του περιβάλλοντος, την απρόσκοπτη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του καταναλωτή.

Και για να μιλήσουμε επί πραγματικών δεδομένων:
Αφενός η διαδικασία ελέγχου των ασκούντων υπαίθριο εμπόριο είναι «σαθρή».

Αφετέρου δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες συγκριτικά προς το 2013 ή παλαιότερα, ούτε πάντως έχει προκύψει κάποιο γεγονός που να δικαιολογεί κατ’ αντικειμενική κρίση την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Εν πάση περιπτώσει, κανένα τέτοιο γεγονός δεν αναφέρθηκε στη σημερινή συζήτηση από τους τασσόμενους υπέρ της χορήγησης τέτοιας φύσεως αδειών.

Σημειωτέον ότι θα ξεκινήσει δημόσια συζήτηση περί του δημόσιου χώρου, δηλαδή πώς θέλουμε τον δημόσιο χώρο ή πώς θέλουμε αυτός να διαμορφωθεί, διαπαραταξιακή και με τη συμμετοχή των κατοίκων και επαγγελματιών της πόλης.