Τοποθέτηση με αφορμή την επιβολή προστίμου από την ΕΛ.ΑΣ. σε πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που δεν διαθέτει άδεια άσκησης σχετικής δραστηριότητας (8.4.2015)