Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης και του πίνακα στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του ίδιου οικονομικού έτους (15.11.2017)