Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ανταποκρίθηκε θετικά στην πρότασή μου τον Μάιο 2017 για θεσμική συνεργασία με το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης, το οποίο νομίμως εκπροσωπώ, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που απευθύνονται στα νήπια των παιδικών σταθμών και τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου.

Αμφότερα τα ΝΠΔΔ, σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, στοχεύουν μέσω της πρωτοβουλίας αυτής στη σωστή και έγκυρη ενημέρωση των ως άνω πληθυσμιακών ομάδων από εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό σε θέματα πρόληψης, βελτίωσης της υγείας και ποιότητας ζωής.

Ήδη το Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής του ΠΣΦ τρέχει στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας ενημερωτικές δράσεις για την πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται δοκιμασίες και ασκήσεις για την αξιολόγηση της ισορροπίας και της κίνησης, συμπληρώνονται τα σχετικά δελτία αξιολόγησης και διανέμονται θεματικά φυλλάδια.

Η επιστημονικά άρτια, συγκροτημένη και εύληπτη παρουσίαση κράτησε ζωηρό το ενδιαφέρον των συμμετασχόντων μελών του Β’ ΚΑΠΗ, που αποτέλεσε την αφετηρία της δράσης.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου για το συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια της ημερίδας στους Ελευθέριο Μπουρνουσούζη – Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Γενικό Ταμία του ΠΣΦ, την Έφη Χάλαρη – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΤ Γηριατρικής, τον Χρήστο Γεωργόπουλο – Αναπληρωτή Συντονιστή του ΕΤ Γηριατρικής, την Μαρία Γιαλαμά και Κατερίνα Γκούμα – φυσικοθεραπεύτριες, την Πένυ Σχοιναράκη – φοιτήτρια επί πτυχίω.

Συνεχίζουμε με αμείωτο ενδιαφέρον!