Θεσμική συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (8.12.2017)